Over OKVO

De succesformule OKVO
OKVO is een uniek en succesvol samenwerkingsverband tussen het primair onderwijs in het Maasland en de Osse kunstinstellingen. Het biedt scholen al meer dan 35 jaar een betrouwbaar, verrassend en onderwijskundig verantwoord cultureel programma voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Jaarlijks brengt het OKVO ruim twaalfduizend leerlingen van 45 basisscholen in contact met verschillende kunstdisciplines: muziek, film, dans,muziek, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en drama.

OKVO werkt!
Al jarenlang kent het onderwijs een hoge waardering toe voor zowel het aanbod als de werkzaamheden. OKVO scoort gemiddeld een dikke 8! Leerkrachten onderschrijven van harte de doelstellingen: OKVO stelt kinderen in de gelegenheid om kunst en cultuur op meerdere niveaus te ontdekken, OKVO zorgt voor bijzondere ervaringen, OKVO leert kinderen respectvol omgaan met kunstvormen, kunstuitingen en cultureel erfgoed.
Een andere belangrijke opbrengst, zo blijkt uit de evaluatiegegevens, is dat deelname het inzicht van de gemiddelde leerkracht in de diverse disciplines vergroot. Verder is er grote tevredenheid over de organisatie rondom de activiteiten en de inpasbaarheid in het rooster.
Scholen zien in deelname aan het OKVO-programma een goede manier om cultuureducatie in te vullen op school.

Trots op OKVO
Met OKVO bestaat er een professioneel samenwerkingsverband tussen cultuur en onderwijs, zijn uitstekende contacten tussen instellingen en het onderwijs opgebouwd, is inmiddels meer dan 35 jaar expertise op het gebied van cultuureducatie beschikbaar en wordt met veel plezier en aandacht gewerkt aan het ontwikkelen en verzorgen van cultuureducatie. In vergelijking tot vergelijkbare projecten in Nederland blijkt OKVO goedkoop, betrouwbaar en duidelijk. OKVO wordt landelijk als een voorbeeld gezien.

Cultuureducatie en OKVO: daar kunt u niet omheen!
Cultuureducatie versterkt het onderwijs. Het is geen luxe, maar levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het is onderwijs over cultuur en met cultuur. Met dans, literatuur, erfgoed, muziek, beeldende kunst, drama en film leren kinderen zich in te leven, leren ze te observeren, te verbeelden en te reflecteren. Ze doen bijzondere ervaringen op in ontmoetingen met professionele kunstenaars, leren vaardigheden en technieken in verschillende disciplines en maken eigen werk.
Cultuureducatie zorgt voor balans in het leven en de ontwikkeling van een kind. Cultuureducatie is verplicht in het onderwijsprogramma op scholen. In de kerndoelen is Kunstzinnige oriëntatie als een apart leergebied opgenomen.

Hoe werkt het OKVO-menu?
OKVO biedt scholen een programma, het OKVO-basismenu. In het OKVO-basismenu is iedere jaargroep gekoppeld aan een eigen kunst-discipline. Ieder schooljaar bezoeken alle leerlingen in hun kunstdiscipline een voorstelling of expositie bij een van de culturele instellingen of maken zij een stadstocht.
De voorstelling, expositie en stadstocht zijn voorzien van OKVO-lessen. Deze lessen vindt u in de OKVO-handleiding. De lessen zijn praktisch, volgens onderwijskundige principes opgezet en zorgen voor een volwaardig leerproces.

Het OKVO Plusmenu
Met het plusmenu kunt u het basismenu (dat een sterke basis biedt) verdiepen of verbreden. U kunt een keuze maken uit een aantal projecten. Hiernaast is er maatwerk voor uw school mogelijk.

Maatwerk bij het OKVO Plusmenu
De wensen van de scholen staan bij een op maat gemaakt plusmenu centraal. Er is van alles mogelijk: een plusmenu als voorbereiding op een bezoek aan de instelling vanuit het basismenu, of juist als reflectie achteraf. Het is ook mogelijk om vakoverstijgend te werken of met meerdere disciplines in één activiteit. De lengte van het project en de kosten hiervan worden in overleg bepaald.

OKVO zorgt voor verankering van cultuureducatie in uw schoolbeleid
Door OKVO wordt cultuureducatie in uw schoolbeleid verankerd. Dat gebeurt op verschillende manieren. Tijdens hun basisschoolperiode krijgen uw leerlingen met OKVO een breed aanbod van culturele, educatieve activiteiten. De leerlingen ontdekken in een meerjarenprogramma de waarde van kunst en cultuur. Uw school krijgt een kant-en-klaar uitgewerkt programma. De aangeleverde OKVO-lessen creëren een volwaardig leerproces.
Leerkrachten worden geschoold met workshops en cultuurcoördinatoren worden ondersteund in hun werk. Door deelname aan OKVO werkt u structureel aan de kerndoelen, immers alle materialen, voorstellingen en exposities worden continue gecheckt op heldere leerdoelen en het realiseren van de kerndoelen. Tot slot maakt uw school actief deel uit van een netwerk met culturele instellingen in uw eigen omgeving.

OKVO voor u aan het werk!
Onder leiding van OKVO ontwikkelen deskundigen van de Basisbibliotheek Maasland, Cultuurpodium Groene Engel, Museum Jan Cunen, Muzelinck centrum voor de kunsten, Theater de Lievekamp en het Stadsarchief Oss ieder jaar weer een nieuw spetterend programma. OKVO werkt nauw samen met de gemeente Oss, kunstenaars, onderwijskundigen en schoolbesturen. Een sterke OKVO-coördinatie regelt vakkundig en accuraat de communicatie tussen de professionals en uw school. Ieder jaar worden voor u voorstellingen geboekt, exposities ingericht, rondleidingen georganiseerd en afgestemd op de laatste kunst- en onderwijsontwikkelingen. Het OKVO-coördinaat is een aanspreekpunt en vraagbaak voor alle leerkrachten, directies en cultuurcoördinatoren.

Kosten en procedure
Alle scholen uit Oss en veel scholen uit de omliggende gemeenten nemen deel aan het menu van OKVO. Een school schrijft zich ieder jaar in op een nieuw programma van OKVO. De hoeveelheid groepen en de leerlingaantallen worden opgegeven. Per leerling betaalt u per jaar 5,25 euro voor het basismenu. Van het OKVO-secretariaat ontvangt u hiervoor een acceptgiro aan het eind van het schooljaar. OKVO regelt de betalingen aan de instellingen, de kunstenaars en de locaties. Daar hoeft u verder niets voor te doen! Kiest u voor OKVO Plusmenu, dan zijn de uitvoeringsdata, de kosten, en de locatie van het plusmenu zijn in overleg nader te bepalen.

Het OKVO project wordt bekostigd vanuit de inkomsten per leerling, subsidie vanuit de gemeente Oss en investeringen van de verschillende OKVO culturele instellingen.

De scholen moeten het gebruik van de – vanuit het ministerie beschikbare – € 11,87 per leerling steeds meer gaan verantwoorden in het kader van de prestatiebox.
OKVO helpt: Als de school het basismenu en het plusmenu afneemt, voldoet zij meteen al aan de gestelde eisen!

OPGEVEN OKVO MENU en het OKVO PLUSMENU

Het opgavenformulier:

• Is online in te vullen. Ga hiervoor naar: het opgavenformulier. Hier vult u de aantallen per groep in voor het nieuwe schooljaar en kunt u de leerlingen opgeven voor het plusmenu. Het opgavenformulier graag online invullen vóór 1 september elk schooljaar

• Zorg dat u beschikt over de leerlingaantallen per groep en de aantallen van de instromers. De aantallen voor kunnen nog gewijzigd worden tot 1 oktober elk schooljaar door een email te sturen naar info@okvo.nl.

• U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van OKVO. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

•  De OKVO-instelling benadert de ICC’er via mail om een definitieve afspraak te maken over het tijdstip van de OKVO-activiteit.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Contactgegevens OKVO
Coördinatie: Janne Pisters  Mail: info@okvo.nl Telefoon: 0412-842019