Museum Jan Cunen

02

Museum Jan Cunen
Museum Jan Cunen verzamelt en presenteert negentiende-eeuwse en hedendaagse beeldende
kunst. Ook richt het museum zich op de geschiedenis van Oss, met als speerpunten archeologie en
de industrie. Educatie is een belangrijk speerpunt voor het museum, het fungeert als verbinding tussenmuseum en samenleving. Om die reden zijn educatie, presentatie en collectievorming gelijkwaardig op elkaar afgestemd. Goede samenwerking met scholen uit Oss en omstreken en wisselende tentoonstelling leiden tot innovatieve educatieve programma’s. Museum Jan Cunen streeft naar zoveel mogelijk betrokkenheid van de kunstenaar in de totstandkoming van een passend educatief programma. Museum Jan Cunen is in 1935 opgericht door stadsarchivaris Jan Cunen. Het museum is gevestigd in een monumentaal pand in Oss. Voorheen was dit gebouw een woonhuis (Villa Constance genaamd) maar heeft ook gediend als onder andere een gemeentehuis.

maartje_korstanje_019 maartje_korstanje_048